el-GRen-US
el-GRen-US
Menu


Reporting

Τα Report αποτελούν συγκεντρωτικές παρουσιάσεις δεδομένων που διαμορφώνονται σε οργανωμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης σας. Το biQ σας προσφέρει ποικίλους τρόπους για να ελέγξετε, να φιλτράρετε, να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με στόχο την λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι αναφορές σας παίρνουν την μορφή απλών στατικών εικόνων ή άκρως διαδραστικών οθονών και δεδομένων. Ορίζετε εσείς τη μορφή των εξαγώγιμων αποτελεσμάτων στη μορφή που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Το biQReports είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ακόμα και τις πιο πολύπλοκες αναφορές με απίστευτη ευκολία. Δημιουργείτε πλήθος αναφορών άμεσα και απλά.

Mail Merge

Ένας εύκολος τρόπος για σύνδεση δεδομένων με ένα κείμενο για την δημιουργία αλληλογραφίας.

/

Pivot Chart

Τα Pivot Chart έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να δημιουργούν συνοπτικά αναφορές που περιλαμβάνουν ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων εύκολα και γρήγορα. Χαρακτηριστικά όπως το φιλτράρισμα, η ταξινόμηση, ομαδοποίηση, σύνολα, και υποσύνολα προσφέρουν πολυδιάστατο επίπεδο έλεγχου όλων των δεδομένων με κάθε λεπτομέρεια.

Table and Multi-Column Reports

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα νέους πίνακες στις αναφορές σας και να διαχειριστείτε εύκολα τις γραμμές και τις στήλες τους. Έχετε επίσης την δυνατότητα να εκτυπώνετε τα δεδομένα των αναφορών σας σε πολλαπλές στήλες.

/

Master-Detail Reports and Sub-Reports

Η δημιουργία αναφορών βάση σύνθετης ιεραρχίας δεδομένων είναι αναμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών της επιχείρησης σας. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε αναλυτικές μπάντες στις αναφορές σας ενώ παράλληλα κάτω από αυτές να στηρίζονται και νέες αναλυτικές ή συγκεντρωτικές αναφορές.

Workflow Manager

Το biQFlow σας επιτρέπει να απεικονίσετε όλες τις ροές εργασιών της επιχείρησής σας, προσδιορίζοντας τους δικούς σας κανόνες και λογικές. Σε ένα εύχρηστο περιβάλλον γραφικών εστιάζετε στα γεγονότα που εντάσσονται σε συγκεκριμένες ροές εργασιών και τα αυτοματοποιείτε. Οι παραδοσιακές εφαρμογές για να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες με όλα τα ενδιάμεσα βήματα χρειάζονται χρονοβόρες και ατέρμονες εργασίες. Με το biQ είστε σε θέση να προσθέτετε ή να τροποποιείτε αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες χωρίς να επεμβαίνετε στο κώδικα, γρήγορα και απλά.

Workflow Activities

To biQFlow συνδέει παραγωγικά όλες τις προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες με συγκεκριμένες εργασίες του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας. Έτσι οδηγήστε σε πλήρη αυτοματοποίηση και βελτίωση των όλων των καθημερινών επιχειρησιακών εργασιών σας.

 

Εξασφαλίζετε ότι όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι πωλήσεις, οι αγορές , η αποθήκη, το μάρκετινγκ, η οικονομική διαχείριση, οι συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, συνεργάζονται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σας κανόνες και διαδικασίες. Εξελίσσετε την επιχείρησή σας σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα βελτιώνετε την οργάνωση και την παραγωγικότητά της.

 

Με το biQFlow εφαρμόζετε έναν διαρκή και ισχυρό έλεγχο όλων των διαδικασιών έγκρισης πωλήσεων, αγορών, εξόδων , κλπ βάση της εταιρικής σας πολιτικής. Έτσι απλοποιείτε όλες τις διαδικασίες την ίδια στιγμή που αυξάνετε την αποτελεσματικότητά σας.

 

Όλες οι εισπράξεις πελατών γίνονται τώρα και αυτοματοποιημένα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις καθυστερημένες απαιτήσεις. Εφαρμόζονται λειτουργικά προσωποποιημένες υπενθυμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον τελικό πελάτη ή προς το εξειδικευμένο προσωπικό συλλογής εισπράξεων, με κανόνες βασιζόμενους στην πιστωτική πολιτική της εταιρείας.

 

Το biQFlow αυτοματοποιεί την επεξεργασία των παραγγελιών σας και εξαλείφει κάθε περιττή ενέργεια. Βάση έλεγχου των πιστωτικών ορίων και της ποσοτικής τους αναπλήρωσης ρυθμίζετε το «Status» των παραγγελιών σας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ενεργοποιούνται αυτόματα όλες οι ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις, και ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν.

 

Με το biQFlow μεγιστοποιείτε τα αποτελέσματα του τμήματος Μάρκετινγκ και όλων των προωθητικών σας ενεργειών. Έχετε την δυνατότητα δημιουργίας στοχευόμενης αυτόματης αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάση παραληπτών, συμπεριφοράς χρηστών, καθώς επίσης και με βάση του προφίλ τους.

 

Όλες οι ροές εργασιών απαιτούν μια συγκεκριμένη διαδρομή ελέγχων και παρακολούθησης. Το biQFlow καταγράφει όλες τις διαδρομές των διαδικασιών ώστε να μπορείτε να ξέρετε κάθε στιγμή το ποιος και πότε ενέκρινε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή πότε μια ενέργεια ανατέθηκε σε κάποιον. Έχοντας πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ελέγχου έχετε την δυνατότητα να βελτιώσετε τις λειτουργίες και να αναβαθμίσετε τις διαδικασίες σας.

biQ BI (Business intelligent)

Το biQ BI αναλαμβάνει την επεξεργασία και ανάλυση των εταιρικών σας δεδομένων προκειμένου να τα απεικονίσει με ένα συστηματικό και κατανοητό τρόπο. Τα εταιρικά δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη αξιολόγηση της εταιρικής κατάστασης. Το biQ BI μετατρέπει την πληροφορία σε γνώση και αποτελεί τον καλύτερο «επιχειρηματικό» σας σύμβουλο στη διαδικασία λήψης λειτουργικών και στρατηγικών αποφάσεων.

Όταν σκέφτεστε για τη στρατηγική ανάπτυξη σας, πρέπει να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις με ταχύτητα που να βασίζονται σε δεδομένα και έξυπνες επιλογές

To biQ καλύπτει αποτελεσματικά την ανάγκη σας για λήψη ταχύτερων αποφάσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με συνεχώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων. Παρέχει όλα τα σύγχρονα εργαλεία έτσι ώστε η πληροφορία σας να αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο, έξυπνα και πρακτικά, βάση των αναγκών σας. Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων με υψηλής απόδοσης διαχείριση δεδομένων, που ανοίγει το δρόμο για προστιθέμενης αξίας Business Analytics και Master Data Management

Pivot Grid

Το module Pivot Grid σας επιτρέπει να αναλύσετε αποδοτικά το σύνολο των δεδομένων σας. Περιλαμβάνει άμεση ομαδοποίηση και παρουσίαση των πληροφοριών σας ενώ παράλληλα προφέρει πλήρη ελευθερία σχεδιασμού, με πληθώρα επιλογών στην προσαρμογή και διάταξη για κάθε οθόνης αναφοράς.

KPIs

Με το biQ μπορείτε να ενημερώνεστε με μια ματιά για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησή σας, τα επίπεδα των πωλήσεων καθώς και για όλα εκείνα που σας κάνουν να βρίσκεστε εντός ή εκτός των στόχων σας. Τα ειδικά σχεδιασμένα KPIs της εφαρμογής προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία για να αυξήσετε την αποδοτικότητα και να στοχεύσετε στην ανάπτυξη. Αποτελούν σύγχρονα και σημαντικά εργαλεία που σας παρέχουν πλήρη έλεγχο κάθε στιγμή.

Scorecard

To biQ προσμετρά την απόδοση της επιχείρησή σας και εμφανίζει δείκτες που μετατρέπουν οπτικά τα συνολικά αποτελέσματά σας, στο πλαίσιο των προσπαθειών σας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ο πίνακας βαθμολογίας βασίζεται σε μια συλλογή βασικών δεικτών απόδοσης (KPI), καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει μια πτυχή της οργανωτικής σας απόδοσης. Στο σύνολό τους παρέχουν μια πλήρη αποτύπωση (Snapshot) της απόδοσης και της οργάνωσης σας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Dashboard

Τα Dashboard να περιέχουν πίνακες βαθμολογίας, αναλυτικές αναφορές , καθώς και αναλυτικά διαγράμματα σε πολλές παραλλαγές. Παρέχουν σε πραγματικό χρόνο επιχειρηματικές πληροφορίες για όλους τους τομείς της εταιρείας σας, όπως χρηματοοικονομικά, πωλήσεις και αποθήκη. Είναι προσαρμόσιμα για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και συνολικά σας επιτρέπουν την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της επιχείρησής.

QlikView

Το biQ ενσωματώνει λειτουργικά ένα πανίσχυρο εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας (προαιρετικά), προσθέτοντας ευελιξία στις αναλύσεις σας. Το QlikView είναι η πλέον ευέλικτη πλατφόρμα Business Intelligence αναφορικά με τη μετατροπή των δεδομένων σας σε πραγματική γνώση. Περισσότεροι από 33.000 οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες τους να αναζητούν και να αναλύουν εύκολα όλα τα δεδομένα τους απολαμβάνοντας πρωτοφανή επίπεδα επιχειρηματικής διορατικότητας.

Customization

Το biQ στοχεύει στην άμεση κάλυψη των απαιτήσεων σας και στη γρήγορη παράδοση μιας ισχυρά προσαρμοσμένης εφαρμογής που προσφέρει αμέτρητες λύσεις προστιθέμενης αξίας. Ενσωματώνει λειτουργικά ένα σύνολο εργαλείων τρίτης γενιάς, που συμβάλουν αποτελεσματικά στην μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής απόδοσης.

User Interface

Με το biQ εστιάζεστε στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας, αφήνοντας στην άκρη κάθε χρονοβόρα διαδικασία . Το biQ αυτοματοποιεί τις διαδικασίες ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησής. Περιλαμβάνει ένα φιλικό και προσαρμόσιμο UI εργαλείο, σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει ευκολία σε όλους τους χρήστες ακόμα και στους μη τεχνικούς. Τώρα όλοι είναι σε θέση να τροποποιούν και να προσαρμόζουν το περιβάλλον εργασίας, βάση των απαιτήσεων τους, απολαμβάνοντας πλήρη ευελιξία (Screens, Browsers, Menu, Reporting, User's Browser, Forms).

Visual Studio Development Environment SDK

Το biQ προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής και βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας. Ενσωματώνει λειτουργικά ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης (Development Kit ,SDK) παρέχοντας σε εσάς και στους συνεργάτες σας απεριόριστη δυνατότητα δημιουργίας επεκτάσεων (Βack-end) και νέων εξειδικευμένων εφαρμογών (Custom Modules), ώστε να πληροί όλες τις κάθετες ανάγκες σας και την επιχειρησιακή λογική της επιχείρησης.

Web Services (APIs)

Ο πυρήνας των APIs με την μορφή Web Service παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα καθώς και στην επιχειρησιακή λογική του biQ. Τα εισαγόμενα δεδομένα επικυρώνονται από το σύστημα, την ίδια στιγμή που τα εξαγόμενα παραδίδονται σύμφωνα με το επίπεδο πολιτικών ασφάλειας της εφαρμογής.

Προστατέψτε την επένδυσή σας

Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση της επιχειρησιακής λογικής ή και των νέων εξειδικευμένων εφαρμογών (Custom Modules), ενσωματώνεται και ελέγχεται ανεξάρτητα από την τυποποιημένη εφαρμογή ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί κατά βούληση. Όλη η πληροφορία σας παραμένει ασφαλής και ανεπηρέαστη από μελλοντικές αλλαγές και νέες εκδόσεις.

 

Past, Present & Future

Η πλατφόρμα biQ διαθέτει όλες εκείνες τις τεχνολογίες για την ενσωμάτωση του Cloud και των φορητών συσκευών (smartphone, tablet και laptop) στις λύσεις biQ ERP, biQ Treasury & biQ Pricer για την αποτελεσματική εκτέλεση της απομακρυσμένης λειτουργίας τους.

Προσφέρει το σύνολο της λειτουργικότητας των εφαρμογών σε στελέχη, πελάτες, συνεργάτες, και εργαζόμενους από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή με το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.

Η πρόσβαση με Mobile Computing στις εταιρικές δραστηριότητες και πληροφορίες θα είναι η σημαντική κινητήρια δύναμη στις επιχειρηματικές διαδικασίες και θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που δουλεύεται.

Από άποψη απόδοσης, πραγματικά δεν υπάρχουν όρια ή όρια για να αντιμετωπίσει.

Σήμερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιώντας το Mobile Computing, μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους με μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη ελευθερία για επέκταση στην αγορά, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Η παραγωγικότητα θα ενισχυθεί όπως ποτέ πριν, η δραστηριότητα της εταιρείας δεν περιορίζεται από το χρόνο και τον τόπο, δεδομένου ότι το Mobile Computing είναι ο κύριος παράγοντας, που διασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν είναι δεμένοι ή καρφωμένοι σε μια ενιαία φυσική τοποθεσία, αλλά είναι σε θέση να λειτουργούν αποτελεσματικά από οπουδήποτε.